سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حوصله ات که سر می رود ....
پنج شنبه 91/8/18 11:30 صبح

حوصله ات که سر می رود .....

با دلــــم بازی نکن .......

من در بی حوصلگی هایم

با تو زندگی کرده ام ....... !!!اصلا!

 
تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم
چهارشنبه 91/8/17 9:18 صبح

تـمـام مـعـلوم هـا و

مجـهـول هایـم  را 

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم 

فـرمـول وار ؛ مـرتـب و بـی نـقـص … 

و تــو 

بـا یـک اشـاره هـمـه چـیـز را 

در هـم می ریــزی … 

در شـرح حـال گـل بنـویسیـد خـار را
بر هـم زنید : خـوب و بـد روزگـار را . گیج شدم

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/32981974035960025515.jpg
هــمــه چـیــز آرومـه...
چهارشنبه 91/8/10 11:15 صبح

هـَـمـین که مــیـام بـه خودم بگـم..

هــمــه چـیــز آرومـه..

مــن چــقــد خـوشــحــالَــم..

یـه حــسٍ دَرونــی بــم مــیــگــه..

غـَـلـَـطٍ اٍضــافــی نَــکـن..

http://www.smstak.com/wp-content/uploads/2010/11/smstak-631.jpg
در خوابهایت زندگی خواهم کرد ....!
دوشنبه 91/8/8 10:30 صبح

گیرم که

در بیداری ات مرا کشتی!

آرزو بر دلت بماند ...!

در خوابهایت زندگی خواهم کرد ....!خسته کننده

http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/08/naghmehsara.ir0s8.jpg
دلــ ــم لـ ـک زـده
پنج شنبه 91/8/4 9:43 صبح

دلم لک زده ؛

تا یک دل سیر مزاحمت بشوم . .

تو عصبانی شوی و من باز

یک دل سیر به تو بخندم

. .. نمیدانی چقدر تماشاییست . ..

لحظه لحظه های تـ ـو