سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درد دارد....
شنبه 91/11/28 10:53 صبح

 

کاش بودی و

میفهمیدی وقت دلتنگی

یک آه چه وزنی دارد! لطفاهی

نپرس دلتنگی

چه معنی دارد؟!دلتنگی

معنی ندارد...درد دارد...

http://c4c.ir/i/attachments/1/1344412628966261_large.jpg