سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلتنگــــــــــــــــم....
شنبه 91/10/30 10:23 صبح

 

نمی دانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم...

http://upload.tehran98.com/img1/4yroppv4wnd9gnnqjfj.jpg