سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دَندهـ عَـقَـبــ
پنج شنبه 92/1/15 6:7 عصر

وقتـی یهـ بـار از یـهـ نفـر ضـربهـ میخـوری

درسـت مثل این میمونهـ که با ماشیـنــ بهـتـ زَدهـ وداغـونتـ کردهـ

ولی وَقتی می بَـخشیشـ درستـ مثل این میمونهـ کهـ

بهشـ فرصتـ بدی تا دندهـ عقبـ و دوبا از روت رَد بشهـ تا مطمئن بشهـ چیزی ازتــ نموندهـ

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/kaleske/57444b6640349c621056102ce3e1546b.jpg
هی تو.....
یکشنبه 92/1/4 7:35 عصر

هی تو!


بآ خود چهـ فکـــر کرده ای .....


از من دور باش


خیلی وَقت است از سنگ هَم سَخت تـر شـده اَم


تنها کاری که میتونم اَنجام بدهم ضربه زدن است


دل شکستن است


درآوردن اشک است


اَز مـن دور بآش


لعنتی نمیبینی دیگر به هیچ انسانی شباهت ندارم


نمیبینی اَز اَشکهآیت خنـده اَم میگیرَد


بآ خود چهـ فکـــر کرده ای ؟


خیلی وَقت اَست دیگر هیچ قَلبی نـدآرم

36966ozlaq1882w.gif