سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یک آه چقدر وزن دارد…
سه شنبه 91/7/18 8:50 عصر

من بودم;

تو

و یک عالمه حرف…

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!

کاش بودی و

می فهمیدی

وقت دلتنگی

یک آه

چقدر وزن دارد…

 

http://up.vatandownload.com/images2/d873us8rf5id8h1riup.jpg

انـــتظار را دیـــدنی میکــشـم
سه شنبه 91/7/18 8:47 عصر

نقــاش خــــوبی نــــبودم…
..
اما
..
ایــن روزها…
..
به لطـف تــــــــــو…
..
انـــتظار را
..
دیـــدنی میکــشـممؤدب

http://up.vatandownload.com/images2/8v17yr3soxbmy85x5rif.jpg

نمیدانم
پنج شنبه 91/7/13 11:11 صبح

غریبه
 
نمیدانم 

گنجشک ها که

آنقدر شبیه همند

چطور همدیگر را میشناسند

و نمیدانم

چقدر شبیه من هست

 که تو دیگر مرا نمیشناسی!یعنی چی؟

http://up.vatandownload.com/images/pnasm5yh1ak9cpcsgqdc.jpg

لبخند که می زنم
یکشنبه 91/7/9 10:25 صبح

لبخند که می زنم

پیدایم می کنی 

باران می بارد،

تو از کنارم می گذری 

فریادنمی کشم که بازگردی

می دانم امشب

این آسمان تاب ماه را ندارد 

لبخند می زنم، 

فراموش می کنم..

فریادنمی کشم که بازگردی

 

http://up.vatandownload.com/images2/xc705x2iftnjae81j3rq.jpg